Kasvatuksesta

Skurvash on aloittanut kasvatustoimintansa vuonna 2006. Hevosemme edustavat kolmea saksalaista puoliverirotua: hannover, holstein ja trakehner. Kasvateistamme olemme pyrkineet luomaan kapasiteetikkaita kilpa- ja jalostushevosia este- ja kouluradoille ja tästä syystä Skurvash panostaa hevosiinsa erityisellä huolella, jotta tulevaisuuden kasvateilla olisi hyvät lähtökohdat menestykseen. Valtaosa tallin hevosista edustaa täysin uusia linjoja, joita olemme pyrkineet luomaan aivan tallin perustamisajoista lähtien. Tästä syystä Skurvashista löytyy kattava valikoima tuontisukuisia yksilöitä, joiden turvin pyritään takaamaan sukulinjojen pysyminen monipuolisena.

Päätavoittena meillä on luoda virtuaalimaailmaan uusia puoliverilinjoja, jotka myös jäävät pysyvästi vaikuttamaan niin, että vielä vuosienkin jälkeen virtuaalimaailmasta löytyy kantahevostemme jälkeläisiä sukuaan jatkamassa. Juuri tästä syystä Skurvashissa jalostetaankin omia linjoja eteenpäin, luoden 1-sukupolvisista kasvateista yhä pidempisukuisia yksilöitä. Missään nimessä jalostustoimintaa ei ole tarkoitus pysäyttää, kun saavutetaan tietyn pituinen suku - näin jämähdettäisiin kasvatuksessa tiettyyn pisteeseen ja kova työ kasvattirotujen parissa valuisi hukkaan, kun saavutettuaan tarpeeksi monipolvisen suvun hevosia ei enää jalostettaisi ja suku sammuisi siihen. Erityisesti estepainotteisia puoliverisiä kasvattaessa on tärkeää, että linjoja jatketaan myös omassa tallissa, koska estehevosten tila virtuaalimaailmassa on epävakaa ja linjojen sammuminen erittäin todennäköistä.

Kasvatit nimetään kunkin puoliverirodun nimeämisohjeiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Hannoverit nimetään aina isän nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan varsan sukupuolesta riippumatta. Holsteininhevosissa puolestaan orivarsat nimetään isänsä mukaan, kun taas tammavarsat saavat nimensä sen alkukirjaimen mukaan, joka on vuorossa tamman syntymähetkellä. Listan holsteintammojen nimeämisestä pääset näkemään täältä.

Kasvatit


2024 - 2022-2023 - 2021 - 2016-2017 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2006-2007


Tavoitteet

Kasvattimme tunnistat hevosen nimeen loppuun lisättävästä liitteestä PB. Jokaisen kasvatin kohdalla vanhemmat valitaan huolella ja omille jalostushevosillemme pyrimme hankkimaan tarvittavat näytöt niin kisakentiltä kuin laatuarvosteluista, jotta kasvateilla olisi mahdollisimmat hyvät lähtökohdat menestykseen. Tästä syystä etenkin tuontioreillemme ja tammoillemme olemme pyrkineet haalimaan jos jonkinlnlaisia palkintoja näyttelykehistä sekä painotuslajiensa laatuarvosteluista, sillä näillä suvuttomilla hevosilla painaa kupissa ainoastaan niiden omat saavutukset. Kasvatustyömme on edennyt verrattain hitaasti, sillä päätavoitteenamme ei ole luoda mahdollisimman nopeasti pitkäsukuisia yksilötä, vaan tahdomme todellakin panostaa hevostemme ja kasvattiemme sukuun. Rodolphus PB on oivallinen esimerkki siitä, millaisena pidämme ihanteellista sukua. Kun valitsemme tammoillemme oreja haluamme varmistaa, että ori täydentää tamman puutteita ja mahdollisesti parantaa tulevan varsan ominaisuuksia. Tästä syystä emme tahdo käyttää siitoksessa keskitasoa huonompaa oria, joka mahdollisesti vain huonontaisi hevosen ominaisuuksia.

Pääasiassa pidämme kasvatuksessa este- ja koulupainotteiset saman rodun edustajat tiukasti erillään toisistaan, sillä oman painotuslajinsa huipulla pärjää ilman muuta paremmin hevonen, joka on jalostettu pitkälle oman painotuslajinsa valioyksilöistä. Kuitenkin on tärkeää säilyttää sukujen monipuolisuus, ja tästä syystä emme kaihda risteyttää estepainotteisia ja koulupainotteisia yksilöitä keskenään, jos katsomme tällaisen yhdistelmän parantavan ja monipuolistavan hevosen ominaisuuksia (mitä käytännössä tapahtuu kuitenkin aniharvoin). Toiveenamme on että Skurvashin kasvattamat hevoset tunnettaisiin maailmalla korkealaatuisina yksilöinä.

Viime vuosina puoliverijalostuksessa on tapahtunut jalostuksen osalta muutoksia ja osa kasvattajista suosii täysiveristen käyttöä saksalaisten puoliveristen jalostuksessa. Aivan hiljattain ovat yleistyneet myös eri puoliveristen risteytykset, joista ei enää normaalilla kaavalla synnykään suomalaisia puoliverisiä, vaan joissain tapauksissa esim. hann x holst risteytyksestä on tehty joko hannover tai holstein kasvattajan mieltymysten mukaan. Skurvashissa linjat halutaan kuitenkin ehdottomasti pitää puhtaina, minkä vuoksi tallin jalostusmateriaalissa ei ole ainuttakaan risteytystä, vaan hannoverit polveutuvat hannovereista jne. Tämä siksi, että mielestämme ei kannata heittää vuosien ja vuosien hienoa jalostustyötä hukkaan risteyttämällä rotuja keskenään muussa, kuin hyvätasoisen FWB jälkeläisen toivossa. Samalla se tuntuu loukkaukselta ensimmäisiä huippukasvattajia kohtaan, jotka ovat kovalla työllä luoneet pohjan nykyiselle kasvatukselle antamalla toinen toistaan hienompia yksilöitä kunkin rodun perustaksi.

Nykypäivän kasvattajien tulisikin mielestämme keskittyä päämäärättömän rotujen risteyttämisen sijaan panostamaan omiin hevosiinsa, kasvatteihinsa ja luoda itse uusia ja hienoja linjoja, jolloin saksalaisten puoliveristen (erit. hann ja holst) tilanne saataisiin elpymään entiseen loistoonsa. Tämän hetken muoti on vähintäänkin arveluttava ja saattaa aiheuttaa rotujen laadullisen tason romahtamisen, jos jalostuksessa ei olla tarkkoja. Pidemmän päälle tämä roturisteytysratkaisu luo uuden ongelman, jossa jalostusmateriaali on taas lopussa ja lopputuloksena on kasapäin huonoperimäisiä yksilöitä ja samalla ollaan tuhottu vuosien kasvatustyö. Skurvashissa ainakin pyritään kunnioittamaan entisaikojen kasvattajien perinteitä jatkamalla kasvatustoimintaa samoilla periaatteilla, kuin aivan alkuajoista asti on tehty. Yhtenä voimakkaana vaikuttajana ja esimerkkinä toiminnallemme onkin ollut Brise Estate, jonka kasvatusmetodit käyvät lähes täydellisesti yhteen omiemme kanssa.


kasvatustyön historiaa - menestyneet hevoset - menestyneet kasvatit - edesmenneet hevoset


Kasvatusrotujemme historiaa virtuaalimaailmassa

Vaikka Skurvashin kasvatustyö perustuu vahvasti tallin omiin kantahevosiin ja kasvatteihin, ovat molemmat tallin omistajat myös kiinnostuneita kasvattamiemme rotujen juurista virtuaalimaailmassa. Mielestämme hyvän kasvattajan ominaisuuksiin kuuluu tietää ja tuntea kasvattamiensa rotujen alkupeä ja historia, ja siksipä olemmekin keränneet omin nokkinemme tietoa menneiden aikojen kasvattajista ja kantahevosista. Uusien sukulinjojen luominen on tärkeä osa kasvatustyötämme, mutta vähintäänkin yhtä tärkeänä pidämme vanhojen linjojen ylläpitämistä ja yhdistämistä uusiin sukuihin jo niiden virtuaalisen historian kannalta.

holsteinien virtuaalihistoriaa

Tilausvarsat

Skurvashista ei ole tällä hetkellä mahdollista tiedustella tilausvarsoja. Kasvattilistoilla on kuitenkin usein hevosia myynnissä ja mikäli näistä löytyi mieluinen hevonen, otathan yhteyttä sähköpostin välityksellä.

Myyntiehdot

  • Kasvatin perustietoja ei saa muuttaa.
  • Kasvattajaksi merkitään Skurvash
  • Varsan syntymämaa on Iso-Britannia (GB)
  • Kasvatin sivut ilmoitetaan sähköpostiin
  • Jos ja kun tahdot päästä kasvatistamme jostain syystä eroon palautuu ostamasi hevonen aina meille. Mikäli olet rekisteröinyt hevosen VRL:oon, ole ystävällinen ja siirrä hevonen tunnukselle VRL-01272 tai VRL-01372
  • Astutusinfo

    Skurvashin orit ovat tarjolla puoliveri- ja ratsuponijalostukseen. Mikäli jokin oreistamme herätti kiinnostusta, otathan rohkeasti yhteyttä sähköpostitse!